top of page

Co to jest 5S i czym się charakteryzuje ?


5S

5S to metoda zarządzania jakością, która pochodzi z Japonii i jest często stosowana w środowisku produkcyjnym, ale jej zasady można z powodzeniem aplikować w każdym rodzaju organizacji czy nawet w życiu codziennym. Składa się z pięciu kroków, których nazwy pochodzą od japońskich słów: Seiri (整理), Seiton (整頓), Seiso (清掃), Seiketsu (清潔) i Shitsuke (躾), co można przetłumaczyć odpowiednio na: sortowanie, systematyzowanie, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.

Celem metody 5S jest stworzenie dobrze zorganizowanego, czystego, efektywnego i bezpiecznego miejsca pracy, które zwiększa produktywność i poprawia jakość pracy.


Seiri (Sortowanie)


Pierwszy etap, Seiri, dotyczy identyfikacji i usunięcia wszystkich niepotrzebnych przedmiotów z miejsca pracy. W praktyce może to oznaczać usunięcie zbędnych narzędzi, materiałów, dokumentów czy danych z komputera, które nie są potrzebne do wykonywania bieżących zadań. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia efektywności.


Seiton (Systematyzowanie)


Drugi krok, Seiton, polega na organizacji pozostających elementów w taki sposób, aby były one łatwo dostępne i mogły być szybko odnalezione, kiedy są potrzebne. Przykładem zastosowania Seiton może być oznakowanie miejsc składowania narzędzi w warsztacie lub ułożenie dokumentów w biurze według określonego systemu, co znacznie skraca czas poszukiwań.


Seiso (Sprzątanie)


Trzeci etap, Seiso, to regularne i dokładne sprzątanie miejsca pracy. Nie chodzi tu tylko o utrzymanie czystości, ale także o identyfikację i eliminację źródeł zabrudzeń. W praktycznym zastosowaniu może to oznaczać regularne czyszczenie maszyn, co pozwala na wcześniejsze wykrycie ewentualnych awarii lub usterek.


Seiketsu (Standaryzacja)


Czwarty etap, Seiketsu, dotyczy utworzenia standardów dla pierwszych trzech etapów (Seiri, Seiton, Seiso), aby zapewnić ich trwałość i ciągłość. Obejmuje to ustalenie jasnych reguł i procedur dotyczących utrzymania porządku, organizacji i czystości. Przykładem może być opracowanie harmonogramu sprzątania lub checklisty dla pracowników, dzięki czemu każdy wie, co i kiedy należy zrobić.


Shitsuke (Samodyscyplina)


Ostatni krok, Shitsuke, polega na kultywowaniu samodyscypliny wśród pracowników, aby przestrzegali oni ustalonych standardów i rutyn. Jest to klucz do utrzymania korzyści płynących z implementacji metody 5S w dłuższym okresie. W praktyce może to oznaczać regularne szkolenia i audyty, które pomagają pracownikom utrzymać i doskonalić standardy pracy.


Przykłady praktycznego wykorzystania


  • Seiri w biurze: Usunięcie niepotrzebnych dokumentów, starych materiałów promocyjnych, nieaktualnych katalogów produktów, aby zrobić miejsce na aktualne projekty i materiały.

  • Seiton w magazynie: Zastosowanie etykiet i kolorowego kodowania dla łatwiejszego identyfikowania i dostępu do różnych rodzajów towarów, co znacząco przyspiesza proces kompletowania zamówień.

  • Seiso na hali produkcyjnej: Regularne czyszczenie maszyn i urządzeń nie tylko utrzymuje miejsce pracy w czystości, ale także pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów technicznych, co może zapobiec długotrwałym przestojom.

  • Seiketsu w szkole: Utworzenie standardów dotyczących organizacji sal lekcyjnych, takich jak ustawienie ławek, rozmieszczenie materiałów dydaktycznych czy zasady utrzymania czystości, co pomaga w utrzymaniu porządku i sprzyja lepszemu skupieniu uczniów.

  • Shitsuke w domu: Wdrożenie zasad 5S w życiu codziennym, na przykład przez ustalenie harmonogramu sprzątania, porządkowania szaf i systematycznego przeglądu rzeczy, które mogą być już niepotrzebne. To kultywuje w rodzinie nawyki utrzymania porządku i dyscypliny w zarządzaniu przestrzenią życiową.


Implementacja metody 5S może przynieść wiele korzyści, w tym zwiększenie produktywności, poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie marnotrawstwa oraz poprawę ogólnej jakości pracy i życia. Choć metoda ta wywodzi się z przemysłu produkcyjnego, jej uniwersalne zasady znajdują zastosowanie w różnorodnych środowiskach, od biur, przez szkoły i szpitale, po domowe gospodarstwa. Kluczem do sukcesu jest konsekwentne stosowanie się do wszystkich pięciu zasad i angażowanie wszystkich członków zespołu (lub domowników) w procesie ciągłego doskonalenia.

143 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? 

Wyślij nam maila, a my odpowiemy na każde Twoje pytanie! 

Bądź z nami na bieżąco, zaobserwuj nas!

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page